گروه صنعتی مشرق زمین

Mashreghzamin Industrial Group

تولید کننده دستگاه های قطعه شویی، موتورشویی، سیلندرشویی